Diversiteit

Diversiteit

 • Beeldverhalen: voorlichtingsmateriaal

  Voorlichtingsmateriaal over psychische problemen is vaak te complex voor jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Daardoor kunnen hun problemen onopgemerkt blijven. Beeldverhalen en bijbehorende animaties bevatten informatie over vijf veelvoorkomende psychische problemen bij jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond: ADHD, autisme, depressie, gedragsstoornissen en trauma.
  Lees meer
 • Het culturele interview: vragenlijst

  Het culturele interview is een hulpmiddel om met kinderen, jongeren en opvoeders het gesprek aan te gaan over hun leefwereld en culturele achtergrond. Door gericht vragen te stellen leer je hun behoeften en wensen kennen. Het afnemen van het interview helpt je cultureel bepaalde opvattingen en gedrag beter te begrijpen waardoor je een duidelijk beeld krijgt van de hulpvraag.
  Lees meer
 • Intercultureel communiceren: tips

  Een gesprek voeren met kinderen, jongeren en opvoeders met een migratieachtergrond kan een uitdaging zijn. Vooral als je gesprekspartner geen of gebrekkig Nederlands spreekt. Een goede voorbereiding kan je helpen een goed gesprek te voeren. Je houding, taalgebruik en non-verbale communicatie spelen hierin een belangrijke rol. In deze tool vind je tips voor interculturele communicatie.
  Lees meer
 • Levenslijn in beeld: tips

  Met een levenslijn kunnen jongeren schematisch weergeven wat en wie in hun leven een belangrijke invloed heeft uitgeoefend, hun keuzes of gedrag heeft beïnvloed en kansen of belemmeringen heeft gecreëerd. Kortom de knooppunten in hun leven. Het gesprek dat hierover wordt gevoerd tussen de jeugdprofessional en de jongere geeft de mogelijkheid om zelfkennis te vergroten en draagt bij aan identiteitsvorming.
  Lees meer
 • Morele oordeelsvorming jongeren: stappenplan

  Het stappenplan ‘Interculturele morele oordeelsvorming’ bevat 7 stappen waarmee jongeren met een migratieachtergrond zelfstandig en samen met anderen leren na te denken over concrete morele vragen uit het dagelijks leven van (islamitische) jongeren. De jongere leert om vanuit verschillende perspectieven en belangen te kijken en op basis daarvan een beslissing te maken zonder de druk van een groep of emoties.
  Lees meer
 • Werk jij diversiteitsproof?: checklist

  De tool ‘Werk ik diversiteitsproef?’ is een checklist voor professionals om na te denken over hun eigen kennis, houding en vaardigheden bij het werken met kinderen, jongeren en opvoeders met een migratieachtergrond. Hiermee kun je nagaan of jouw persoonlijke opvattingen een positieve of negatieve rol spelen in het werken met burgers met een migratieachtergrond.
  Lees meer