Diversiteit

Beeldverhalen: voorlichtingsmateriaal

Voorlichtingsmateriaal over psychische problemen is vaak te complex voor jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Daardoor kunnen hun problemen onopgemerkt blijven.

Beeldverhalen en bijbehorende animaties bevatten informatie over vijf veelvoorkomende psychische problemen bij jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond: ADHD, autisme, depressie, gedragsstoornissen en trauma. De beeldverhalen bieden hulpverleners een middel om de kennis en het begrip van deze jongeren en ouders over deze problemen te verbeteren. Bijvoorbeeld om kinderen en hun ouders uit te leggen wat ADHD of autisme is. En wat zij kunnen doen om hun kind met een gedragsstoornis of depressie te helpen.

De animaties van de beeldverhalen met gesproken tekst kunnen ook behulpzaam zijn voor laaggeletterde ouders en jongeren. Alle animaties zijn beschikbaar in het Nederlands, Arabisch, Tigrinya en Pools.

Waar zet je deze tool voor in?

Beeldverhalen zijn inzetbaar als voorlichtingsmateriaal over veel voorkomende psychische problemen voor jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Dit project bevat begrijpelijk informatiemateriaal voor deze groep. Ook zijn ze in te zetten voor andere laaggeletterde jongeren.

Wie kan deze tool gebruiken?

De beeldverhalen en animaties zijn breed inzetbaar in huisartsenpraktijken, wijkteams, op scholen en in de jeugdhulp.

Meer informatie

De beeldverhalen zijn gemaakt door Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Pharos, en Levvel.

Meer informatie en de beeldverhalen zelf zijn te vinden op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie..  

Heb je vragen over het project? Neem dan contact op met Charlotte van 't Spijker via c.vantspijker@kenniscentrum-kjp.nl.

Was deze informatie nuttig?