Diversiteit

Het culturele interview: vragenlijst

Het culturele interview is een hulpmiddel om met kinderen, jongeren en opvoeders het gesprek aan te gaan over hun leefwereld en culturele achtergrond. Door gericht vragen te stellen leer je hun behoeften en wensen kennen. Het afnemen van het interview helpt je cultureel bepaalde opvattingen en gedrag beter te begrijpen waardoor je een duidelijk beeld krijgt van de hulpvraag.

Download de tool

Download de tool voor het uitvoeren van een cultureel interview (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Het interview helpt je om de behoeften van kinderen, jongeren en opvoeders met een migratieachtergrond te leren kennen. Je krijgt een duidelijk beeld van de hulpvraag waardoor je hulp op maat kunt aanbieden.

Wie kan deze tool gebruiken?

Het culturele interview is bedoeld voor alle professionals in de zorg- en welzijnssectoren die werken met kinderen, jongeren of opvoeders met een migratieachtergrond. 

Tip: Oefen het culturele interview een paar keer zodat je de vragen onder de knie hebt voordat je er in de praktijk mee aan de slag gaat.

Meer informatie

Meer lezen

  • Rob van Dijk, Huub Beijers, Simon Groen, Het Culturele Interview: In gesprek met de hulpvrager over cultuur en context; Deel 2 – Beschouwingen, Utrecht: Pharos, 2011.
  • Cor Hoffer, Vertelt u mij eens iets meer … Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk, Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2016. Info: www.swpbook.com/1811

Meer tools over het werken met kinderen, jongeren en opvoeders met een migratieachtergrond vind je onder het thema opvoeding.

Was deze informatie nuttig?