Diversiteit

Intercultureel communiceren: tips

Een gesprek voeren met kinderen, jongeren en opvoeders met een migratieachtergrond kan een uitdaging zijn. Vooral als je gesprekspartner geen of gebrekkig Nederlands spreekt. 

Een goede voorbereiding kan je helpen een goed gesprek te voeren. Je houding, taalgebruik en non-verbale communicatie spelen hierin een belangrijke rol. In deze tool vind je tips voor interculturele communicatie. Hiermee kun je je goed voorbereiden op een gesprek.

Download de tool

Download de tool voor tips om je voor te bereiden op een goed gesprek (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Voor jou als jeugdprofessional is gesprekken voeren een belangrijk onderdeel van je werk. Je krijgt hierdoor inzicht in de leefsituatie van je gesprekspartner en je krijgt een duidelijk beeld van de hulpvraag. 

De tips voor interculturele communicatie helpen je bij de voorbereiding van een gesprek. De tips maken je ook bewust van je eigen houding en non-verbale communicatie. Die kunnen namelijk van invloed zijn op het verloop van het gesprek.

Het gebruiken van de tips helpen jou en je gesprekspartner elkaar goed te begrijpen. Zo kun je de ondersteuning bieden die het beste past bij de hulpvraag.

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze tips zijn bedoeld voor alle professionals in de zorg- en welzijnssectoren die werken met kinderen, jongeren en opvoeders met een migratieachtergrond.

Meer informatie

Meer lezen

  • David Pinto, Interculturele communicatie: Een stap verder, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2007
  • W. A. Shadid, Grondslagen van interculturele communicatie. Studieveld en werkterrein, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1998

Handige links:

  • De website voor interculturele communicatie.

Meer tools over het werken met kinderen, jongeren en opvoeders met een migratieachtergrond vind je onder het thema opvoeding.

Was deze informatie nuttig?