Diversiteit

Levenslijn in beeld: tips

Met een levenslijn kunnen jongeren schematisch weergeven wat en wie in hun leven een belangrijke invloed heeft uitgeoefend, hun keuzes of gedrag heeft beïnvloed en kansen of belemmeringen heeft gecreëerd. Kortom de knooppunten in hun leven. Het gesprek dat hierover wordt gevoerd tussen de jeugdprofessional en de jongere geeft de mogelijkheid om zelfkennis te vergroten en draagt bij aan identiteitsvorming.

Download de tool

Download de handleiding voor het voeren van een gesprek en de opdrachten over de levenslijn (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Ieder mens kent pieken en dalen in het leven en momenten dat het leven verschillende kanten op had kunnen gaan: ‘knooppunten’. Vaak voelen jongeren dan emotionele spanning. Met de Levenslijn Interview Methode brengen jongeren deze knooppunten in beeld. Centraal staat de persoonlijke betekenis die aan gebeurtenissen gegeven wordt.

Wie kan deze tool gebruiken?

Jeugdprofessionals kunnen deze tool gebruiken in hun gesprekken en begeleiding aan islamitische jongeren, maar het kan ook gebruikt worden met niet-islamitische jongeren.

Meer informatie

De tool is onderdeel van de DIAMANT methodiek van de Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI). Het doel van de methode DIAMANT is om Nederlandse moslimjongeren weerbaarder te maken tegen radicalisering.

Voor meer informatie over de methode DIAMANT, SIPI, trainingen en deskundigheidsbevordering kun je contact opnemen met Esma Salama, email: esma@s-ipi.nl zie ook www.sipi.nl

Was deze informatie nuttig?