Diversiteit

Levenslijn in beeld: tips

Met een levenslijn kunnen jongeren schematisch weergeven wat en wie in hun leven een belangrijke invloed heeft uitgeoefend, hun keuzes of gedrag heeft beïnvloed en kansen of belemmeringen heeft gecreëerd. Kortom de knooppunten in hun leven. Het gesprek dat hierover wordt gevoerd tussen de jeugdprofessional en de jongere geeft de mogelijkheid om zelfkennis te vergroten en draagt bij aan identiteitsvorming.

Download de tool

Download de handleiding voor het voeren van een gesprek en de opdrachten over de levenslijn (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Ieder mens kent pieken en dalen in het leven en momenten dat het leven verschillende kanten op had kunnen gaan: ‘knooppunten’. Vaak voelen jongeren dan emotionele spanning. Met de Levenslijn Interview Methode brengen jongeren deze knooppunten in beeld. Centraal staat de persoonlijke betekenis die aan gebeurtenissen gegeven wordt.

"Een hulpmiddel met de mogelijkheid om echt met de jongeren in gesprek te gaan over de knooppunten uit hun leven. In het boek 'Passend Onderwijs in het mbo' (Van Meersbergen & Ketelaar, 2020) is het hulpmiddel 'Teken je levenslijn' opgenomen. De ervaring met het werken met een levenslijn leert dat veiligheid tussen alle deelnemers bepalend is om te kunnen spreken over persoonlijke, soms zeer gevoelige zaken. Het is voor veel (niet westers opgegroeide) jongeren niet vanzelfsprekend of zelfs bedreigend om je te uiten tegenover anderen. Er zijn voorbeelden bekend dat de angst om gepakt te worden, na een interview/groepsgesprek eerstejaars mbo/werkgroepen in les voor jongeren, blokkerend werkt om hun mening te geven, standpunten openlijk te overwegen over geloof of geaardheid, waarden te benoemen, loyaliteiten te behouden naar familie en/of land van herkomst. Het vragen naar hoogte-en dieptepunten is aan voorwaarden verbonden: om de veiligheid te garanderen voor een dergelijk interview en het aanbod voor een vervolggesprek en dan de jongeren uit te nodigen voor het interview, en wie wil vertellen over een indringende levensgebeurtenis. In het geval van een groepsgesprek: geef jongeren de ruimte om niet mee te doen en de groep te verlaten. Dit vraagt om gevorderde gespreksvaardigheden van professionals en kennis van groepsdynamieken. Dan zal het kunnen bijdragen aan identiteitsvorming of verdere bewustwording bij jongeren." 

Wie kan deze tool gebruiken?

Jeugdprofessionals kunnen deze tool gebruiken in hun gesprekken en begeleiding aan islamitische jongeren, maar het kan ook gebruikt worden met niet-islamitische jongeren.

Meer informatie

De tool is onderdeel van de DIAMANT methodiek van de Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI). Het doel van de methode DIAMANT is om Nederlandse moslimjongeren weerbaarder te maken tegen radicalisering.

Voor meer informatie over de methode DIAMANT, SIPI, trainingen en deskundigheidsbevordering kun je contact opnemen met Esma Salama, email: esma@s-ipi.nl zie ook www.sipi.nl

Was deze informatie nuttig?