Diversiteit

Morele oordeelsvorming jongeren: stappenplan

Als ik mij wil naturaliseren tot de Nederlandse nationaliteit, ben ik dan een kufar (ongelovige)? Is voetbal haram? Omdat je bijvoorbeeld met een korte broek speelt? Twee voorbeelden van morele en religieuze worstelingen van jongeren met een migratieachtergrond. Het stappenplan ‘Interculturele morele oordeelsvorming’ bevat 7 stappen waarmee deze jongeren zelfstandig en samen met anderen leren na te denken over concrete morele vragen uit het dagelijks leven van (islamitische) jongeren.

Download het stappenplan

Download het stappenplan voor jongeren die te maken hebben met morele en religieuze worstelingen (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Als professional kun je het stappenplan samen met een jongere doorlopen, of hem/haar de opdracht geven deze zelfstandig door te lopen. Het kan de jongere helpen om kritisch en genuanceerd te denken, moreel te oordelen en keuzes te maken. De jongere leert om vanuit verschillende perspectieven en belangen te kijken en op basis daarvan een beslissing te maken zonder de druk van een groep of emoties.

Wie kan deze tool gebruiken?

Jeugdprofessionals kunnen deze tool gebruiken in hun gesprekken en begeleiding aan islamitische jongeren. Het stappenplan is specifiek geschreven voor islamitische jongeren, maar het kan ook gebruikt worden bij niet-islamitische jongeren die voor morele keuzes staan. Jongeren kunnen deze tool ook zelfstandig gebruiken na instructie van de jeugdprofessional.

Meer informatie

De tool is onderdeel van de DIAMANT methodiek van de Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI). Het doel van de methode DIAMANT is om Nederlandse moslimjongeren weerbaarder te maken tegen radicalisering.

Voor meer informatie over de methode DIAMANT, SIPI, trainingen en deskundigheidsbevordering kun je contact opnemen met Esma Salama, email: esma@s-ipi.nl zie ook www.sipi.nl

Was deze informatie nuttig?