Diversiteit

Werk jij diversiteitsproof?: checklist

De tool ‘Werk ik diversiteitsproef?’ is een checklist voor professionals om na te denken over hun eigen kennis, houding en vaardigheden bij het werken met kinderen, jongeren en opvoeders met een migratieachtergrond.

In deze checklist beantwoord je drie vragen:

  • Welke kennis heb ik nodig om met de grote diversiteit aan kinderen, jongeren en opvoeders met een migratieachtergrond om te gaan?
  • Welke houding heb ik nodig om te werken met kwetsbare kinderen, jongeren en opvoeders met een migratieachtergrond?
  • Welke vaardigheden heb ik nodig om met de grote diversiteit om te gaan?
Download de checklist

Download de checklist voor een betere inzicht in je eigen kennis, houding en vaardigheden (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

De checklist biedt jou als professional handvatten voor het leveren van maatwerk bij het werken met kinderen, jongeren en opvoeders met een migratieachtergrond. Door na te denken over je eigen kennis, houding en vaardigheden word je je bewust van je eigen denkwereld en mogelijke vooroordelen. Hiermee kun je nagaan of jouw persoonlijke opvattingen een positieve of negatieve rol spelen in het werken met burgers met een migratieachtergrond.

Met meer inzicht in eigen kennis, houding en vaardigheden kun je effectiever aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de kinderen, jongeren en opvoeders met een migratieachtergrond.

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze checklist is bedoeld voor professionals die werken met kinderen, jongeren en opvoeders met een migratieachtergrond en die meer inzicht willen krijgen in hun eigen aanpak.

Meer informatie

Meer lezen

  • Rika Ringersma et al, Op eigen kracht ver gekomen; Inclusie van derdelanders en decentralisaties, Handreiking project ‘Inclusie in tijden van transitie’ Goede voorbeelden, werkwijzen, projecten en aanpakken voor beleidsmakers in Nederland, CMO STAMM, Spectrum – partner met elan, Partoer, Interconnect, 2015 

Meer tools over het werken met kinderen, jongeren en opvoeders met een migratieachtergrond vind je onder het thema opvoeding.

Was deze informatie nuttig?