Eigen kracht en sociaal netwerk

Bolletjesschema netwerk: schema

Het Bolletjesschema is een hulpmiddel om hun netwerk rond jongeren samen met hen in kaart te brengen. Met behulp van ‘bolletjes’ op een groot vel papier inventariseer je met de jongere welke mensen zij kennen, hoe belangrijk ze zijn en hoe dichtbij ze staan.

Download de tool

Download de toelichting bij het Bolletjesschema (PDF)

Waar zet je deze tool voor in?

Het Bolletjesschema helpt je bij het inventariseren en analyseren van het netwerk rond een jongere. Dit kan aan het begin van een hulpverleningstraject, en op ieder later moment in het proces. Voor de analyse bespreek je met de jongere welk gevoel hij of zij bij de verschillende personen heeft, hoe belangrijk het contact is en hoe goed het contact is. Dit maak je in het schema zichtbaar met verschillende kleuren en waarderingen. Het inzichtelijk maken van het sociale netwerk is een belangrijke eerste stap voor het versterken van het netwerk.

Wie kan deze tool gebruiken?

Het Bolletjesschema kan gebruikt worden door sociaal werkers in een wijkteam. Het bolletjesschema is bedoeld voor jongeren, maar je kunt het ook inzetten in gesprekken met ouders of andere volwassenen.

Meer informatie

Het Bolletjesschema is onderdeel van de methodiek van de Vertrektraining.

Meer over de Vertrektraining

Spanjaard, H. (2005, 2009). Handleiding bij De Vertrektraining. Intensief ambulante hulp gericht op competentievergroting en netwerkversterking.' Utecht/Amsterdam: NIZW Jeugd/Uitgeverij SWP.

Training en scholing

VanMontfoort verzorgt een opleiding voor Vertrektrainers.

Was deze informatie nuttig?