Eigen kracht en sociaal netwerk

Ecogram sociaal netwerk: schema

In een ecogram breng je de omvang en kwaliteit van het sociale netwerk van een kind, jongere of opvoeder in beeld. Het biedt een overzicht van belangrijke sociale contacten in het leven van de cliënt. Dat kunnen familieleden zijn, maar ook vrienden, kennissen en zorg- en dienstverleners. Met symbolen maak je in het ecogram de aard van de relatie zichtbaar. Daarmee laat het ecogram ook zien wie (potentiële) hulpbronnen zijn in de omgeving van de jeugdige en opvoeder.

Download de tool

Download uitleg over het ecogram (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Je gebruikt het ecogram om het sociale netwerk van een jeugdige of opvoeder in kaart te brengen en om de krachten en risico’s van dat netwerk te kunnen beoordelen.

Wie kan deze tool gebruiken?

Het ecogram kan worden ingezet door professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn. Je vult het ecogram in samen met de jeugdige of opvoeder, eventueel samen met familieleden of mantelzorgers.

Meer informatie

Meer lezen

 

Was deze informatie nuttig?