Eigen kracht en sociaal netwerk

EMPO 3.1 eigen kracht ouders en jongeren: vragenlijst

De EMPO 3.1 is een vragenlijst naar empowerment en eigen kracht. Er is een vragenlijst voor ouders en een vragenlijst voor jongeren tussen de 14 en 20 jaar.

De EMPO voor ouders bestaat uit 12 vragen en meet de eigen kracht van ouders in de opvoeding van hun kind. Vragen gaan in op drie aspecten: het eigen gevoel van persoonlijke controle, het kritisch bewustzijn over opvoedingssituaties en de opvoedingscontrole over hun kind.

De EMPO voor jongeren bestaat uit 14 vragen en meet de eigen kracht van jongeren aan de hand van het eigen gevoel van controle en het kritisch bewustzijn.

Waar zet je deze tool voor in?

De EMPO is een hulpmiddel om samen met jongeren en ouders zicht en grip te krijgen op hun eigen kracht. Empowerment is een belangrijke factor in de opvoeding. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de empowerment van ouders samengaat met minder opvoedingsbelasting, maar ook met minder gedragsproblemen bij het kind.

De EMPO helpt je om de hulpvraag scherp te krijgen en in overleg met ouders te besluiten welke vervolgstappen genomen moeten worden. Je kunt de EMPO inzetten tijdens een huisbezoek of in een crisissituatie om de sterke punten van het gezin te benadrukken en de behandeling of aanpak hierop aan te passen. Ook kun je de EMPO gebruiken voor het monitoren van hulp.

Wie kan deze tool gebruiken?

Eerstelijnsprofessionals, zoals maatschappelijk werkers en jeugdhulpverleners in wijkteams, kunnen de EMPO gebruiken wanneer zij samen met ouders en jongeren meer willen weten over hun krachten en uitdagingen.

Meer informatie

De EMPO is gebaseerd op het concept Psychologische Empowerment van Zimmerman.

Digitaal afnemen

Wil je de EMPO digitaal afnemen en resultaten automatisch in een overzichtelijk profiel opvragen? Kijk op www.bergop.info.

Andere vragenlijsten

Je kunt de EMPO gebruiken in combinatie met andere vragenlijsten, zoals een gedragsvragenlijst (SDQ) of een vragenlijst over opvoedingsbelasting (OBVL). Deze combinatie van vragenlijsten kan waardevol zijn als je een gezin wilt doorverwijzen naar specialistische hulp.

Meer over vragenlijsten

Was deze informatie nuttig?