Eigen kracht en sociaal netwerk

Handout 'In gesprek over eenzaamheid'

De handout ‘In gesprek over eenzaamheid’ laat zien welke aspecten je aan de orde kunt stellen tijdens een gesprek over eenzaamheid. Het biedt handvatten om eenzaamheid bespreekbaar te maken én om de mogelijkheden te verkennen om de situatie te verbeteren. Je vormt je een beeld over hoe je het gesprek aangaat en welke vragen je kunt stellen.

Waar zet je deze tool voor in?

De tool is te gebruiken als voorbereiding op gesprekken over (signalen van) eenzaamheid. Het doel is uiteindelijk dat aanhoudende gevoelens van eenzaamheid worden gesignaleerd en dat er met aandacht over gesproken wordt. Door samen zicht te krijgen op wat oorzaken zijn van eenzaamheid, krijg je ook meer zicht op wat iemand een stap verder kan helpen. Bij de een kunnen het sociale vaardigheden zijn, de ander kan bijvoorbeeld zingeving missen. Daarnaast krijgt je hulpvragen over wat voor de ander van waarde en betekenis is in zijn of haar leven. Iemand kan bijvoorbeeld weer herinnerd worden aan een oude hobby of een dierbare vriendschap die is verwaterd en die hij of zij nieuw leven zou willen inblazen. Of er kunnen verlies- of rouwervaringen spelen die tijd en aandacht vragen.’

Wie kan deze tool gebruiken?

De tool is te gebruiken voor ieder die eenzaamheid wil bespreken. Zeer geschikt voor professionals en vrijwilligers die eenzaamheid signaleren en willen bespreken.

Meer informatie

Op themapagina Eenzaamheid | Movisie vind je diverse informatiebronnen en tools om meer te weten te komen over eenzaamheid. Deze zijn ontleend aan diverse wetenschappelijke bronnen en praktijkervaringen van professionals en mensen die zich eenzaam voelen.

Op de Routekaart: Eenzaamheid van inwoners voorkomen en verminderen | Movisie vind je een aanpak voor projectleiders en gemeente ambtenaren.

Was deze informatie nuttig?