Eigen kracht en sociaal netwerk

Jongeren succesvol toeleiden naar werk: infographic

In Nederland is er nog steeds een relatief grote groep jongeren in een kwetsbare positie. Zij hebben geen betaald werk, volgen geen onderwijs of worstelen met complexe problemen zoals verslaving, schulden, dak- en thuisloosheid. In deze infographic staan de belangrijkste elementen die werken om jongeren te begeleiden naar het vinden van passende scholing of werk en het behouden van een werkplek. 

Download de infographic Wat werkt bij het toeleiden van jongeren naar werk.

Waar zet je deze tool voor in?

De informatie in deze infographic kun je gebruiken bij de voorbereiding op gesprekken met jongeren over scholing of werk. 

Wie kan deze tool gebruiken?

De tool is geschikt voor professionals en vrijwilligers die jongeren begeleiden naar passende scholing of werk en het behouden van hun werkplek.

Was deze informatie nuttig?