Eigen kracht en sociaal netwerk

Kwaliteiten en Kansen: stappenplan

Met de oefening Kwaliteiten en Kansen bespreek je samen met een opvoeder of jeugdige wat zijn sterke kanten en minder sterke kanten zijn. Je gaat in op de krachten, kenmerken en vaardigheden waar hij/zij tevreden over is of complimenten over krijgt (‘kwaliteiten’), maar ook op minder sterke eigenschappen (‘kansen'). Dat doe je op een speelse en visuele manier. Je betrekt mensen uit het sociale netwerk, en vraagt hen ook om kwaliteiten en kansen van de jeugdige of opvoeder te benoemen.

Download instructie

Download de instructie voor gespreksoefening Kwaliteiten en Kansen (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Met Kwaliteiten en Kansen krijgt een opvoeder of jeugdige zicht op zijn kwaliteiten en op mogelijkheden om zichzelf te versterken. Je zet Kwaliteiten en Kansen in als je het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren of opvoeders wilt vergroten en hen bewust wilt maken van eigen krachten. Hiermee ondersteun je hen bij het zelf opstellen van doelen.

Wie kan deze tool gebruiken?

Als jeugdprofessional kun je Kwaliteiten en Kansen inzetten bij kinderen vanaf circa 10-11 jaar, en bij volwassenen.

Meer informatie

Training en scholing

Kijk voor meer informatie over trainingen op de website van PI Research of mail naar info@piresearch.nl.

 

Meer lezen

  • Albrecht, G., & Spanjaard, H. (2011). ‘'Training cognitieve en sociale vaardigheden als taakstraf voor minderjarigen. Handleiding voor trainers.' Duivendrecht: PI Research.

  • Haspels, M.J.G., Geeraets, M.H.W., Albrecht, G., (2016). ‘Competentiegericht werken met gezinnen vanuit een sociaal wijkteam.’, Duivendrecht: PI Research. In voorbereiding.

Was deze informatie nuttig?