Eigen kracht en sociaal netwerk

Sociale netwerk jongeren in kaart brengen: werkvorm

Met het ‘Werkblad systeem in kaart brengen’ kun je het sociale netwerk van jongeren in kaart brengen. Wie zijn hun familie, vrienden en kennissen? Welke rol hebben zij in het leven van de jongere? Wie betrek je wel of niet bij een eventueel hulptraject? Vooral voor hulp aan jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische problemen kan deze tool overzicht bieden.

Waar zet je deze tool voor in?

Sommige jongeren hebben een prettig sociaal systeem, met hulp van ouders en andere contacten. Wanneer dat niet zo is, is soms een intensievere samenwerking nodig tussen jongere en hulpverlener. Met een goed beeld van het sociale netwerk is maatwerk bieden beter mogelijk. Ook kan zo’n overzicht helpen om familie, vrienden en kennissen of hulporganisaties meer te betrekken.

Jongeren met een LVB en psychische problemen zijn vaak nog niet klaar om op eigen benen te staan als zij 18 jaar worden. Er verandert veel in hun leven en de zorg die zij ontvangen. Extra ondersteuning is cruciaal voor deze kwetsbare groep. De transitiecoach LVB staat naast de jongere tijdens deze veeleisende periode.

Dit werkblad helpt transitiecoaches LVB, maar ook andere jeugdhulpverleners om jongeren en hun sociale kring goed te leren kennen. Met goed zicht op de omgeving kun je beter bepalen hoe je je rol als hulpverlener het beste invult, en blokkades in het leven van jongeren tijdig signaleren. 

Het werkblad komt uit de e-learning Transitiecoach LVB die ingaat op de verschillende levensgebieden waarin jongeren blokkades kunnen ondervinden.

Wie kan deze tool gebruiken?

Dit Werkblad is geschikt voor alle professionals die werken met jongeren. Professionals die bijvoorbeeld werken bij de jeugd-ggz, de brede jeugdhulpverlening, in wijkteams, LVB-instellingen, ziekenhuizen of het onderwijs. Vooral jongeren met een LVB of psychische problemen kunnen baat hebben bij deze tool.

Meer informatie

Het ‘Werkblad systeem in kaart brengen’ is onderdeel van de e-learning Transitiecoach LVB. Kijk voor meer informatie op www.transitiecoach-lvb.nl. Heb je vragen, of wil je de e-learning volgen? Neem dan contact op via info@kenniscentrum-kjp.nl.

 

Transitiecoach LVB is een product van de Academische Werkplaats Kajak. Dit initiatief van het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie werkt aan betere zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een LVB en psychische problemen.

 

Heb je vragen over het project? Neem dan contact op met Charlotte van 't Spijker via c.vantspijker@kenniscentrum-kjp.nl.

Was deze informatie nuttig?