Eigen kracht en sociaal netwerk

Voorbeeldvragen netwerkgerichte gespreksvoering: werkvorm

In deze tool staan voorbeeldvragen over het sociale netwerk van gezinnen. Deze voorbeeldvragen kun je stellen als je met cliënten in gesprek gaat over hun sociale netwerk, en hoe zij de relaties met mensen uit hun netwerk ervaren. Deze vragen zijn niet allesomvattend, maar inspireren je om bewuster en doelgerichter met cliënten te praten over hun sociale netwerk. De lijst kwam tot stand met input van professionals uit de jeugdsector.

Download de tool

Download het overzicht met voorbeeldvragen voor netwerkgerichte gespreskvoering (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

De vragen voor netwerkgerichte gespreksvoering gebruik je om gericht met cliënten te praten over hun sociale netwerk. Bijvoorbeeld als je meer inzicht wilt in de steun die iemand heeft in persoonlijke kring. Dat kan op diverse momenten in het hulptraject en in diverse situaties. Het doel is gezinsleden te ondersteunen bij het versterken van de steun uit hun netwerk.

Wie kan deze tool gebruiken?

De vragen zijn bruikbaar voor alle professionals die met jeugd of gezinnen werken en in gesprek willen over het sociale netwerk.

Meer informatie

Scholing en training

Kijk voor meer informatie op  www.gezincentraal.nl of mail naar info@piresearch.nl

Meer lezen

  • Bolt, A. en van der Zijden, Q. (2014) '1Gezin1Plan, Handboek voor de praktijk.', Amsterdam: SWP. (hoofdstuk 3, p. 77-104).
  • Bolt, A (2007). 'Het gezin centraal. Handleiding voor ambulant hulpverleners.', Amsterdam: SWP. (hoofdstuk 7, p. 347-354).

Was deze informatie nuttig?