Eigen kracht en sociaal netwerk

Wie-voor-wat-schema: schema

Met het Wie-voor-wat-schema breng je in kaart welke steun een jeugdige of opvoeder ontvangt vanuit zijn netwerk. Je onderzoekt of en waar behoefte is aan extra ondersteuning, en je stimuleert hem om meer gebruik te maken van zijn sociale netwerk.

Download de tool

Download de toelichting bij het Wie-voor-wat-schema (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Door het Wie-voor-wat-schema in te vullen maak je kinderen, jongeren en opvoeders bewust van hun netwerk als bron van ondersteuning. Je onderzoekt welke steun er al is en in welke situaties iemand graag meer steun zou willen. Daarnaast stimuleer je de opvoeder of jeugdige om een gelijkwaardige relatie met zijn netwerk op te bouwen, door ook te kijken op welke manier hij iets kan betekenen voor de mensen die hem hulp aanbieden. Je maakt samen concrete plannen voor het activeren van het netwerk.

Wie kan deze tool gebruiken?

Als jeugdprofessional kun je het Wie-voor-wat-schema inzetten bij kinderen vanaf circa 10-11 jaar, en bij volwassenen.

Meer informatie

Training en scholing

Kijk voor informatie over trainingen voor wijkteamprofessionals op de website van PI Research of mail naar info@piresearch.nl.

Meer lezen

  • Albrecht, G., & Spanjaard, H. (2011). ‘Training cognitieve en sociale vaardigheden als taakstraf voor minderjarigen. Handleiding voor trainers.’ Duivendrecht: PI Research.
  • Haspels, M.J.G., Geeraets, M.H.W., Albrecht, G., (2016).  ‘Competentiegericht werken met gezinnen vanuit een sociaal wijkteam’ Duivendrecht: PI Research. In voorbereiding.

Was deze informatie nuttig?