Eigen kracht en sociaal netwerk

Zelfredzaamheid-Matrix jongeren: schema

De Zelfredzaamheid-Matrix voor Jongeren (ZRM-J) is een screeningsinstrument waarmee de hulpverlener de mate van zelfredzaamheid van jongeren van 12 tot 18 jaar kan beoordelen. Het gaat om zelfredzaamheid op dertien leefdomeinen: Financiën, Werk & Opleiding, Tijdsbesteding, Huisvesting, Huiselijke relaties, Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Middelengebruik, Basale Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), Instrumentele ADL, Sociaal netwerk, Maatschappelijke participatie en Justitie. 

Waar zet je deze tool voor in?

De ZRM-J is ontwikkeld om het functioneren van jongeren van 12 tot 18 jaar op alle belangrijke domeinen van het leven in kaart te brengen en drukt dit uit in een score over de mate van zelfredzaamheid van de jongere op dat moment. Met de ZRM-J kun je integraal screenen.

Gebruik van de ZRM-J kan helpen om zowel jongere als professional inzicht te geven in de krachten en probleemgebieden van de jeugdige, en kan aanknopingspunt zijn om doelen te bepalen. Zo kunnen professionals de informatie die de ZRM-J geeft, gebruiken om de best passende begeleiding aan te bieden en de ontwikkeling van de jongere te volgen. Ook kan de ZRM-J helpen bij het volgen en bijsturen van behandeltrajecten.   

 

Wie kan deze tool gebruiken?

De ZRM-J is bedoeld voor professionals die te maken hebben met jeugdigen, zoals medewerkers van wijkteams, eerstelijnszorg, specialistische jeugdzorginstellingen en gemeentes.

Meer informatie

De ZRM-J is onderdeel van de 'ZRM-familie', naast de ZRM voor Volwassenen en de ZRM voor Huishoudens. 

 

Het instrument en de handleiding zijn gratis te downloaden. Voordat je dit kunt doen, wordt er gevraagd om je naam en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens worden slechts gebruikt om te volgen hoe vaak het instrument gedownload wordt.

 

Het volgen van een training maakt de ZRM-J-beoordeling betrouwbaarder en bruikbaarder.

Was deze informatie nuttig?