(Gedeeld) ouderschap

Bij ouderschap en opvoeden zijn vaak meerdere mensen betrokken. De ouder(s) van het kind, en soms ook anderen, zoals steun- of pleeggezinnen. Helaas gaat het samen opvoeden niet altijd soepel. Als er sprake is van problematische onderlinge relaties bij gedeeld ouderschap, ga je als jeugdprofessional in een wijkteam aan de slag met het normaliseren van die relaties. Je treedt bijvoorbeeld op als bemiddelaar en je helpt de opvoeders bij het maken van goede afspraken.

 • Do’s en don’ts voor opvoeders en jeugdigen bij scheiding

  Op deze werkkaart staan tips voor jeugdigen en ouders of opvoeders in gezinnen waar een scheiding of ouderlijk conflict speelt. Als professional kun je deze adviezen gebruiken in gesprekken met opvoeders en jeugdigen. De tips voor opvoeders zijn vooral gericht op de omgang met hun kind.
  Lees meer
 • Handreiking met checklist: steun voor weeskinderen

  Deze handreiking helpt je bij het bieden van de juiste steun aan weeskinderen. In de handreiking staan belangrijke uitgangspunten, een netwerkschema met betrokken partijen en concrete adviezen voor het omgaan met kinderen die een of beide ouders zijn verloren. Er is een speciale checklist voor professionals in wijkteams of CJG's. Deze checklist gaat in op wat jij kunt betekenen voor het kind, de overgebleven ouder, voogd of pleegouder en de bondgenoot van het kind.
  Lees meer
 • Multiprobleemgezin: wanneer is ouderschap goed genoeg?

  Op deze werkkaart uit de richtlijn Multiprobleemgezinnen staan 14 voorwaarden voor een optimale ontwikkeling voor jeugdigen. Voor een goede ontwikkeling is het belangrijk dat ouders de juiste opvoedvaardigheden bezitten en hun kind ten minste de basisvoorwaarden bieden. Je kunt deze tool inzetten om te beoordelen of het ouderschap in een multiprobleemgezin ‘goed genoeg’ is.
  Lees meer
 • Stappenplan intake en begeleiding bij scheiding

  Deze werkkaarten beschrijven welke stappen je kunt zetten wanneer er binnen een gezin sprake is van een scheiding of ouderlijk conflict. De werkkaarten helpen je om opvoeders en jeugdigen die te maken hebben (gehad) met een scheiding of ouderlijk conflict zo goed mogelijk te begeleiden.
  Lees meer