Gedeeld ouderschap

Do’s en don’ts bij scheiding: werkkaart

Op deze werkkaart staan tips voor jeugdigen en ouders of opvoeders in gezinnen waar een scheiding of ouderlijk conflict speelt. De werkkaart is onderdeel van de richtlijn ‘Scheiding en problemen van jeugdigen’. De tips voor opvoeders zijn vooral gericht op de omgang met hun kind.

Download werkkaart

Download de werkkaart met do's en don'ts voor opvoeders en jeugdigen bij een scheiding (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Als professional kun je deze adviezen gebruiken in gesprekken met opvoeders en jeugdigen. Als ouders of opvoeders uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor zowel henzelf als voor de jeugdige. Voor jou als jeugdprofessional staat het kind en zijn belangen centraal, en is er geen partijdigheid naar opvoeders. In de communicatie met opvoeders is het belangrijk dat je het ouderperspectief en het perspectief van de jeugdige voor ogen houdt.

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze werkkaarten zijn bedoeld voor alle professionals die te maken hebben met jeugdigen of gezinnen. De do’s en don’ts op de werkkaart zijn geschreven voor opvoeders of ouders en jeugdigen in gezinnen waar een scheiding of ouderlijk conflict speelt.

Meer informatie

Meer over scheiding

In de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen (PDF) lees je aanbevelingen voor de praktijk op basis van de meest recente praktijkkennis, wetenschappelijke kennis en cliëntvoorkeuren. De richtlijn bevat ook een onderbouwing, een set werkkaarten en informatie voor ouders. In totaal zijn er 14 richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkeld. Zie ook www.richtlijnenjeugdhulp.nl

Bekijk het dossier Scheiding op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Was deze informatie nuttig?