Gedeeld ouderschap

Intake en begeleiding bij scheiding: stappenplan

Deze werkkaarten beschrijven welke de stappen je kunt zetten wanneer er binnen een gezin sprake is van een scheiding of ouderlijk conflict. De werkkaarten zijn onderdeel van de richtlijn ‘Scheiding en problemen van jeugdigen’. Werkkaart 1 gaat in op het intakegesprek. Nadat onder andere de gezinssituatie, de risicofactoren en de ernst van de problematiek in kaart is gebracht kun je met behulp van werkkaart 2 bepalen of en welke begeleiding nodig is. De werkkaart gaat in op begeleiding van zowel opvoeders als jeugdigen. 

Download werkkaarten

Download de werkkaarten voor de intake en begeleiding bij een scheiding of ouderlijk conflict (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

De werkkaarten helpen je om opvoeders en jeugdigen die te maken hebben (gehad) met een scheiding of ouderlijk conflict zo goed mogelijk te begeleiden. Scheiding van ouders is in de jeugdhulp en jeugdbescherming vaak niet de primaire reden dat jeugdigen bij het wijkteam in beeld komen. Wanneer de scheiding een rol speelt in de problematiek van jeugdigen of gezinnen, vraagt deze echter wel degelijk om een eigen benadering. Ga bij een intakegesprek daarom altijd na of er in een gezin sprake is van een scheiding of ouderlijke conflict. Dit kan ook een scheiding zijn die in het verleden heeft plaatsgevonden.

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze werkkaarten zijn bedoeld voor professionals die met jeugdigen of gezinnen werken.

Meer informatie

Meer over scheiding

In de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen lees je aanbevelingen voor de praktijk op basis van de meest recente praktijkkennis, wetenschappelijke kennis en cliëntvoorkeuren. De richtlijn bevat ook een onderbouwing, een set werkkaarten en informatie voor ouders. In totaal zijn er 14 richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkeld. Zie ook www.richtlijnenjeugdhulp.nl

Bekijk het dossier Scheiding op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Was deze informatie nuttig?