Gedeeld ouderschap

Multiprobleemgezin: wanneer is ouderschap goed genoeg?

Op deze werkkaart uit de richtlijn Multiprobleemgezinnen staan 14 voorwaarden voor een optimale ontwikkeling voor jeugdigen. Voor een goede ontwikkeling is het belangrijk dat ouders de juiste opvoedvaardigheden bezitten en hun kind ten minste de basisvoorwaarden bieden. In multiprobleemgezinnen – gezinnen met meerdere soorten problemen – hebben ouders vaker moeite met de opvoeding. Gebruik de werkkaart als hulpmiddel om te beoordelen of het ouderschap in een multiprobleemgezin ‘goed genoeg’ is.

Download werkkaart

Download de werkkaart 'Goed genoeg ouderschap' (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Wat heeft een jeugdige nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen? En wat heeft een ouder nodig om zijn kind hierin te ondersteunen? Je kunt deze tool inzetten als je twijfels hebt over de kwaliteit van ouderschap en opvoeding in een multiprobleemgezin. Ook helpen de 14 condities je wanneer je een gezin wilt uitleggen waarom bepaalde maatregelen van kracht zijn, waarom bepaalde hulp van belang is en waar de krachten van het gezin liggen.

Wie kan deze tool gebruiken?

Als jeugdprofessional loop je de 14 voorwaarden op de werkkaart langs op basis van wat je (objectief) weet over de opvoedingssituatie in een gezin. Je bespreekt je observaties met het gezin en vraagt om aanvullende informatie. Je maakt de beoordeling alleen of, om de kwaliteit van ouderschap nog objectiever te benaderen, samen met collega’s uit je wijkteam. Ook kun je de ouders en jeugdige zelf de kwaliteit van het ouderschap laten beoordelen op basis van de 14 voorwaarden.

Meer informatie

Meer over multiprobleemgezinnen

In de richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen lees je aanbevelingen voor de praktijk op basis van de meest recente praktijkkennis, wetenschappelijke kennis en cliëntvoorkeuren. De richtlijn bevat ook een onderbouwing, een set werkkaarten en informatie voor ouders. In totaal zijn er 14 richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkeld. Zie ook www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Bekijk het dossier Multiprobleemgezin op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Was deze informatie nuttig?