Gedeeld ouderschap

Steun voor weeskinderen: checklist

Deze handreiking helpt je bij het bieden van de juiste steun aan weeskinderen. In de handreiking staan belangrijke uitgangspunten, een netwerkschema met betrokken partijen en concrete adviezen voor het omgaan met kinderen die een of beide ouders zijn verloren. Er is een speciale checklist voor professionals in wijkteams of Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's). Deze checklist gaat in op wat jij kunt betekenen voor het kind, de overgebleven ouder, voogd of pleegouder en de bondgenoot van het kind (een volwassene die hem of haar langere tijd steunt).

Download handreiking

Download de handreiking Steun voor weeskinderen (PDF). 

Waar zet je deze tool voor in?

Als een kind uit de wijk een of beide ouders verliest kunnen wijkteamprofessionals een belangrijke rol spelen. Deze handreiking helpt je bij het vinden van je rol. Als professional in een wijkteam kun je een kind bijvoorbeeld steunen door een bondgenoot voor het kind te zoeken, en deze bondgenoot op alle fronten bij te staan. Ook kun je een informatieve en steunende rol hebben voor de overgebleven ouder, de beoogde voogd of pleegouder.

Wie kan deze tool gebruiken?

De handreiking richt zich op professionals binnen gemeentelijke wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) en gemeenten. 

Meer informatie

Achtergrond

Inzichten in de handreiking zijn gebaseerd op onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van het ministerie van VWS. Lees meer over de achtergrond van de handreiking.

Was deze informatie nuttig?