Juridische informatie

Kinderbeschermingsmaatregelen: juridische informatiesheet

Wordt de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd? Dan kan de rechter een kinderbeschermingsmaatregel opleggen. De informatiesheet Kinderbeschermingsmaatregelen geeft weer welke maatregelen ter bescherming van kinderen de Nederlandse wet kent. In deze informatiesheet vind je uitleg over:

  • de rol van Veilig Thuis en de Raad voor Kinderbescherming
  • de (voorlopige) ondertoezichtstelling
  • de gezagsbeëindigende maatregel
  • voorlopige voogdij.
Download informatiesheet

Download de juridische informatiesheet Kinderbeschermingsmaatregelen (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Je kunt de informatiesheet lezen als je je kennis over kinderbeschermingsmaatregelen wilt bijspijkeren. Je wil bijvoorbeeld weten hoe het zit met het gezag van de ouder als er een ondertoezichtstelling is uitgesproken. En wat zijn de gevolgen van een gezagsbeëindigende maatregel? Je kunt de informatiesheet ook gebruiken om ouders te informeren over de verschillende maatregelen en hun rechten daarbij.

Wie kan deze tool gebruiken?

De informatiesheet is er voor iedereen die op zoek is naar juridische achtergrondinformatie over kinderbeschermingsmaatregelen.

Meer informatie

Scholing en training

VanMontfoort biedt scholing aan wijkteams over de juridische aspecten van hun werk. Bekijk het trainingsaanbod.

Handige links

Meer over jeugdrecht

L. Janssen, Jeugdrecht Begrepen, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag: 2014. 

Relevante wetsartikelen

  • Over ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing: titel 14, afdeling 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW), boek 1 (art. 1:254 e.v. BW).
  • Over de voorlopige voogdij: art. 1:241 BW.
  • Over de gezagsbeëindigende maatregel: titel 14, afdeling 5 BW, boek 1 (art. 1:266 e.v. BW).

Daarnaast zijn de bepalingen van de Jeugdwet in dit kader belangrijk.

Was deze informatie nuttig?