Juridische informatie

Afstamming, ouderschap en gezag: juridische informatiesheet

Deze informatiesheet gaat over de juridische relaties die ouders met hun kind kunnen hebben. Aan de hand van voorbeelden lees je over afstamming, ouderschap en gezag.

Je vindt antwoord op vragen als ‘Wat is het verschil tussen gezag en voogdij?’ en ‘Heeft een ouder zonder gezag recht op informatie over zijn of haar kind?'. In de informatiesheet vind je ook meer informatie over:

  • biologisch en juridisch ouderschap
  • wat ‘gezag’, ‘voogdij’ en ‘omgang’ inhouden
  • gezag en omgang na scheiding.
Download informatiesheet

Download de informatiesheet over afstamming, ouderschap en gezag (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Als jeugdprofessional in een wijkteam kun je deze factsheet gebruiken om je eigen kennis over afstamming, gezag en ouderschap te vergroten. Ook kun je de informatiesheet gebruiken om ouders te informeren.

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze juridische informatiesheet is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar juridische achtergrondinformatie over afstamming, ouderschap en gezag.

Meer informatie

Scholing en training

VanMontfoort biedt scholing aan wijkteams over de juridische aspecten van hun werk. Bekijk het trainingsaanbod.

Handige links

  • Op de website van de Rijksoverheid vind je meer uitleg over gezag en voogdij
  • Het digitaal aanvragen van gezamenlijk gezag kan via het Digitale Loket Rechtspraak
  • Een uittreksel uit het Centraal Gezagsregister kan worden aangevraagd bij alle rechtbanken in Nederland. Vermeld bij het verzoek naam, geboortedatum en geboorteplaats van de minderjarige. Zoek het adres van een rechtbank in de buurt.

Meer over jeugdrecht

L. Janssen, Jeugdrecht Begrepen, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag: 2014. 

Relevante wetsartikelen

  • Wetsartikelen over afstamming staan in titel 11 van het Burgerlijk Wetboek, boek 1 (art. 1:197 e.v. BW).
  • Wetsartikelen over gezag staan in titel 14 van het Burgerlijk Wetboek, boek 1 (art. 1:247 e.v. BW).
  • Wetsartikelen over omgang en informatie staan in titel 15 van het Burgerlijk Wetboek, boek 1 (art. 1:377a e.v. BW)

Was deze informatie nuttig?