Juridische achtergrondinformatie

Aan vragen en problemen waar je als professional in een wijkteam mee te maken krijgt, kleven ook juridische aspecten. Jeugdprofessionals lopen regelmatig tegen vragen aan. Bijvoorbeeld over bescherming persoonsgegevens, de benodigde toestemming van ouders en kinderen, of kinderbeschermingsmaatregelen. De tools op deze pagina geven antwoord op de belangrijkste juridische vragen voor jeugdprofessionals.

 • Juridische informatiesheet: afstamming, ouderschap en gezag

  Deze informatiesheet gaat over de juridische relaties die ouders met hun kind kunnen hebben. Aan de hand van voorbeelden lees je over afstamming, ouderschap en gezag.
  Lees meer
 • Juridische informatiesheet: het delen van informatie

  Bij het bieden van jeugdhulp worden gegevens gedeeld. Gegevens over mensen mogen niet zomaar worden gedeeld. In de meeste gevallen is hiervoor toestemming nodig van de jeugdige en/of zijn ouders. In deze juridische informatiesheet lees je over beroepsgeheim, toestemming en het delen van gegevens zonder toestemming.
  Lees meer
 • Juridische informatiesheet: het dossier

  Voor ieder kind dat jeugdhulp ontvangt, wordt een dossier aangemaakt. In dit dossier wordt alle relevante informatie over de jeugdige en de gegeven hulp vastgelegd. Deze juridische informatiesheet gaat over het doel en de inhoud van het dossier. Je leest wat de belangrijkste vuistregels zijn voor het aanmaken van een dossier en je vindt er uitleg over de rechten die jeugdigen en/of ouders hebben met betrekking tot het dossier.
  Lees meer
 • Juridische informatiesheet: het toestemmingsvereiste

  Als professional binnen een wijkteam bied je cliënten hulp, zorg, begeleiding en/of behandeling in een vrijwillig kader. Dat betekent dat je voor het bieden van hulp toestemming nodig hebt van opvoeders en/of de jeugdigen zelf. Hoe dit werkt wordt in deze informatiesheet aan de uitgelegd. Ook biedt de informatiesheet een stappenplan voor het vragen van toestemming.
  Lees meer
 • Juridische informatiesheet: kinderbeschermingsmaatregelen

  Wordt de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd? Dan kan de rechter een kinderbeschermingsmaatregel opleggen. De informatiesheet Kinderbeschermingsmaatregelen geeft weer welke maatregelen ter bescherming van kinderen de Nederlandse wet kent. In deze informatiesheet vind je uitleg over de rol van Veilig Thuis en de Raad voor Kinderbescherming, de (voorlopige) ondertoezichtstelling, de gezagsbeëindigende maatregel en voorlopige voogdij.
  Lees meer