Juridische informatie

Delen van informatie: juridische informatiesheet

Bij het bieden van jeugdhulp worden gegevens gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan een casusoverleg, waarin een bepaald gezin wordt besproken. Of de school die het wijkteam belt en om hulp voor een bepaalde jeugdige vraagt. Gegevens over mensen mogen niet zomaar worden gedeeld. In de meeste gevallen is hiervoor toestemming nodig van de jeugdige en/of zijn ouders. In deze juridische informatiesheet lees je over beroepsgeheim, toestemming en het delen van gegevens zonder toestemming.

Download informatiesheet

Download de juridische informatiesheet over het delen van informatie (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Je kunt deze informatiesheet lezen als je je kennis over het beroepsgeheim en toestemming wilt bijspijkeren. Je wil bijvoorbeeld weten in welke gevallen je informatie mag delen, of wat je kunt doen als je geen toestemming krijgt om informatie te delen. Je kunt de informatiesheet ook gebruiken om opvoeders te informeren over hun rechten.

Wie kan deze tool gebruiken?

De informatiesheet is er voor iedereen die op zoek is naar juridische achtergrondinformatie over het delen van informatie.

Meer informatie

Scholing en training

VanMontfoort biedt scholing aan wijkteams over de juridische aspecten van hun werk. Bekijk het trainingsaanbod.

Kijktip

Hoe gaan gemeenten om met privacy bij uitvoering van de Jeugdwet? Uitzending De Monitor, KRO-NCRV.

Meer over beroepsgeheim

L. Janssen, 'De Kleine Gids privacy en beroepsgeheim in het sociale domein', Wolters Kluwer, Amsterdam: 2015.

Relevante wetsartikelen

  • Wet bescherming persoonsgegevens

Over Beroepsgeheim:

  • Algemeen: art. 8 lid 1 EVRM, 10 Grondwet, art. 272 Sr.
  • Specifiek: Art. 88 Wet BIG, 7:457 BW, 7.3.11 Jeugdwet

Verder belangrijk:

  • § 7.1. Jeugdwet -  Verwijsindex Risicojongeren
  • § 7.3. Jeugdwet - Toestemming, dossier en privacy
  • § 7.4. Jeugdwet - Gegevensverwerking ten behoeve van de beleidsinformatie en de toegang

Over de positie van Veilig Thuis:

  • WMO 2015, artikelen 4.1.1 – 4.3.4.

Was deze informatie nuttig?