Juridische informatie

Gegevensuitwisseling voor scholen: infographic

Een school werkt samen met diverse partijen in de regio, zoals de jeugdhulp, leerplichtambtenaar en jeugdgezondheidszorg. Een onderdeel van deze samenwerking is gegevensuitwisseling. Er zijn vaak vragen over wat een school en externe partners wel en niet mogen uitwisselen vanwege privacyregels. Deze infographic laat zien hoe scholen komen tot een juiste verwerking van persoonsgegevens en gegevensuitwisseling tussen een school en externe samenwerkingspartners.

Download de infographic

Download de infographic voor een overzicht van juiste verwerking van persoonsgegevens en gegevensuitwisseling tussen scholen en externe partijen (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Met deze infographic kun je nagaan welke afspraken over gegevensuitwisseling tussen de school en samenwerkingspartners gemaakt moeten worden en vastgelegd moeten zijn in een convenant. Hierdoor kun je op een zorgvuldige manier met gegevens van leerlingen omgaan.

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze infographic is bedoeld voor jeugdprofessionals die werkzaam zijn in scholen, of hier regelmatig mee samenwerken vanuit wijkteams. 

Meer informatie

Over gegevensuitwisseling in het onderwijs is ook een uitgebreide handreiking geschreven door het Nederlands Jeugdinstituut. Download de Handreiking Gegevensuitwisseling

Download de samenvatting van de handreiking

Download het toestemmingsformulier informatieuitwisseling in multidisciplinair overleg

 

Was deze informatie nuttig?