Juridische informatie

Het dossier: juridische informatiesheet

Voor ieder kind dat jeugdhulp ontvangt, wordt een dossier aangemaakt. In dit dossier wordt alle relevante informatie over de jeugdige en de gegeven hulp vastgelegd. Deze juridische informatiesheet gaat over het doel en de inhoud van het dossier. Je leest wat de belangrijkste vuistregels zijn voor het aanmaken van een dossier en je vindt er uitleg over de rechten die jeugdigen en/of ouders hebben met betrekking tot het dossier.

Download informatiesheet

Download de juridische informatiesheet over het dossier (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Je kunt deze informatiesheet lezen als je meer wilt weten over het dossier. Je wilt bijvoorbeeld weten wat er in het dossier hoort te staan, of hoelang bepaalde informatie wordt bewaard. Je kunt de informatiesheet ook gebruiken om jeugdigen en opvoeders te informeren over hun rechten ten aanzien van het dossier.

Wie kan deze tool gebruiken?

De informatiesheet is er voor iedereen die op zoek is naar juridische achtergrondinformatie over het dossier.

Meer informatie

Scholing en training

VanMontfoort biedt scholing aan wijkteams over de juridische aspecten van hun werk. Bekijk het trainingsaanbod.

Handige links

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het medisch dossier en privacy bij jeugdhulp.

Meer over privacy

L. Janssen, 'De Kleine Gids privacy en beroepsgeheim in het sociale domein', Wolters Kluwer, Amsterdam: 2015.

Relevante wetsartikelen

Wet bescherming persoonsgegevens:

  • § 7.3. Jeugdwet - Toestemming, dossier en privacy
  • § 7.4. Jeugdwet - Gegevensverwerking ten behoeve van de beleidsinformatie en de toegang
  • Over de positie van Veilig Thuis: WMO 2015, artikelen 4.1.1 – 4.3.4

Was deze informatie nuttig?