Juridische informatie

Het toestemmingsvereiste: juridische informatiesheet

Als professional binnen een wijkteam bied je cliënten hulp, zorg, begeleiding en/of behandeling in een vrijwillig kader. Dat betekent dat je voor het bieden van hulp toestemming nodig hebt van opvoeders en/of de jeugdigen zelf. Wanneer moet je precies toestemming vragen? Wat is belangrijk bij het vragen van toestemming? En als ouders zijn gescheiden, moet je dan aan beide ouders toestemming vragen? Deze vragen komen in deze informatiesheet aan de orde. Ook biedt de informatiesheet een stappenplan voor het vragen van toestemming.

Download informatiesheet

Dowload de juridische informatiesheet over het toestemmingsvereiste (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Je kunt deze informatiesheet lezen als je je kennis over het toestemmingsvereiste binnen de hulpverlening wilt bijspijkeren. Je kunt de informatiesheet ook gebruiken om jeugdigen en opvoeders te informeren over hun rechten.

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze juridische informatiesheet is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar juridische achtergrondinformatie over het toestemmingsvereiste bij hulpverlening, ondersteuning en behandeling aan cliënten.

Meer informatie

Scholing en training

VanMontfoort biedt scholing aan wijkteams over de juridische aspecten van hun werk. Bekijk het trainingsaanbod.

Handige links

Lees meer over ‘dubbele toestemming’ op de website van het KNMG.

Meer over jeugdrecht

L. Janssen, Jeugdrecht Begrepen, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag: 2014.

Relevante wetsartikelen

  • Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst: art. 7:450 BW
  • Artikel 7.3.4 en 7.3.5 Jeugdwet
  • Artikel 1:253a BW

Was deze informatie nuttig?