Juridische informatie

Privacy App voor jeugdprofessionals

In deze app staat algemene informatie over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De bedoeling van de app is om jongeren en hulpverleners te ondersteunen bij vragen die zij hebben over privacy. Maar: elke situatie is anders. Daarom beantwoordt de app niet elke vraag die je hebt. Daarnaast: hulp verlenen en bepalen welke informatie nodig is, blijft maatwerk. Soms vraagt de situatie om het maken van andere afwegingen dan in de app worden genoemd. Jongeren en hulpverleners blijven zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die ze nemen.

Via de link hierboven download je de PrivacyApp.

Waar zet je deze tool voor in?

Met behulp van deze privacy-app ‘in goed vertrouwen’ kun je eenvoudig checken welke informatie je mag delen en onder welke voorwaarden vanuit verschillende perspectieven. 

De informatie sluit aan bij de Europese AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) sinds 2018.

Wie kan deze tool gebruiken?

De tool is te gebruiken door een breed scala aan jeugdprofessionals.

Meer informatie

Lees meer over Privacywetgeving en Beroepsgeheim in het Jeugddomein op de website van het programma Zorg voor de Jeugd.

Was deze informatie nuttig?