Licht verstandelijke beperking

Gesprek

Signalering

 • 11VB: signaleringsinstrument

  Meiden en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen groot risico slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het signaleringsinstrument 11VB brengt voor jongeren met een LVB de risicofactoren in kaart die de kans op slachtofferschap van mensenhandel vergroten.
  Lees meer
 • Signalenkaart herkennen van mensen met een LVB

  Dit is een praktisch overzicht met wat een licht verstandelijke beperking is (LVB) is en de mogelijke signalen van een LVB. De tool geeft je praktische tips voor het aansluiten van je dienstverlening bij iemand met een LVB. Denk hierbij aan wat je beter wel en beter niet kunt doen als je denkt dat er sprake is van een LVB. Ook reikt de tool je nog meer kennis aan door middel van interessante links naar podcasts, e-learning(s) en handreikingen.
  Lees meer
 • Vroegtijdig herkennen: app

  Deze kennis-app LVB bevordert het herkennen van een licht verstandelijke beperking (LVB) en de bewustwording van het belang ervan. De app geeft concrete tips over hoe een professional zijn communicatie en benadering kan aanpassen aan iemand met een LVB. Ook staan er links naar andere websites, informatiebronnen en tools.
  Lees meer

Screening

 • Beoordeling sociaal aanpassingsvermogen (BSA): screening

  De BSA (Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen) is een screeningsinstrument voor het in kaart brengen van het sociaal aanpassingsvermogen van kinderen en jongeren. Er bestaan twee versies: de BSA-k voor kinderen die het (speciaal) basisonderwijs volgen en de BSA-j voor jongeren die het (speciaal) basisonderwijs hebben afgerond. Beide versies bevatten 18 vragen om sociale, conceptuele en praktische vaardigheden te beoordelen.
  Lees meer

Aanpak