Licht verstandelijke beperking

Hoe was jouw dag online?

De tool ‘Hoe was jouw dag online?’ geeft: 

  • toegankelijke informatie over de grotere kwetsbaarheid van jongeren met een LVB; 

  • praktische tips voor professionals in het sociaal domein om het plezier, maar ook de risico’s van online contacten van jongeren met een LVB bespreekbaar te maken; 

  • concrete handvatten om jongeren met een LVB weerbaarder te maken op sociale media en het biedt weblinks naar verdiepende informatie voor specifieke situaties.

Waar zet je deze tool voor in?

Veel sociaal contact van jongeren speelt zich online af. Via games, sociale media of chat-apps delen jongeren van alles met elkaar. Natuurlijk is dat meestal leuk, maar problemen als pesten, ongewenst foto’s doorsturen tot zelfs afpersing en uitbuiting komen ook voor. Jongeren met een LVB hebben daar meer kans op dan anderen door risicokenmerken als: minder snel denken, beïnvloedbaar, laag zelfbeeld en minder goed aanvoelen van ironie of grappen.
De tool helpt professionals die in contact staan met deze jongeren om de positieve kanten, maar ook de risico’s van online contacten bespreekbaar te maken. Dit draagt bij aan het voorkomen van bovengenoemde problemen.

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze tool helpt professionals in o.a. wijkteams, het onderwijs en de zorg om het gesprek aan te gaan met jongeren met een LVB en zo de kans op negatieve online ervaringen te verkleinen. De tool kan ook handig zijn voor (pleeg)ouders/verzorgers en andere steunfiguren van jeugdigen met een LVB.

Meer informatie

De tool is gebaseerd op een eerdere handreiking van het Landelijk Kenniscentrum LVB in samenwerking met het NJi.

Deze tool is onderdeel van de Toolkit Blik op LVB.

Meer kennis opdoen over LVB? Volg de gratis en geaccrediteerde E-learning Zie jij het, die LVB?.

Was deze informatie nuttig?