Licht verstandelijke beperking

Weten wat werkt: interventies en methodieken voor mensen met een LVB

Wat werkt voor mensen met een licht verstandelijke beperking? Interventies en methodieken die zijn ontwikkeld voor mensen zonder beperking zijn niet altijd effectief in te zetten bij mensen met een licht verstandelijke beperking. In het overzicht 'weten wat werkt' zijn interventies en methodieken voor jeugdigen én volwassenen gebundeld. Per onderwerp wordt de effectiviteit, doelgroep, setting, hoeveelheid bijeenkomsten en totstandkoming van de interventie aangegeven.

Overzicht Weten wat werkt

Via de link hierboven download je het overzicht met interventies.

Waar zet je deze tool voor in?

In dit overzicht staan interventies die geschikt zijn voor ondersteuning bij een licht verstandelijke beperking binnen diverse thema’s. De kenmerken van een licht verstandelijke beperking (zoals een beperktere woordenschat en taalbegrip), de behoefte aan meer verwerkingstijd en de behoefte aan herhaling vragen om aanpassingen van hulpverleners.

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze tool is bedoeld voor professionals in o.a. wijkteams en de zorg. 

Meer informatie

Lees meer over interventies bij mensen met een licht verstandelijke beperking op de website van het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Deze tool is onderdeel van de Toolkit Blik op LVB.

Meer kennis opdoen over LVB? Volg de gratis en geaccrediteerde E-learning Zie jij het, die LVB?.

Was deze informatie nuttig?