Opvoeding

'De viervensters' situatie gezin: analysemodel

‘De viervensters’ is een analysemodel voor professionals om de situatie in een gezin of rond een kind in kaart te brengen.

Met dit model kijk je vanuit vier 'vensters' naar de situatie van een jeugdige of gezin:

  • Wie zijn de mensen?

  • Wat zijn de feiten?

  • Hoe wegen we de situatie?

  • Wat zijn de volgende stappen?

Download de tool

Download analysemodel de viervensters (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

De viervensters is op verschillende manieren te gebruiken. Het model helpt je om beschikbare informatie te ordenen, te analyseren, te wegen en de volgende stappen te bepalen. Je kunt aan de hand van de viervensters samen met ouders en kinderen hun situatie in kaart brengen. Ook kun je het model gebruiken om op een gestructureerde manier over een casus te rapporteren, of om deze te bespreken met collega’s en samenwerkingspartners. Tot slot kun je het viervensters-model inzetten bij besluitvorming. Bijvoorbeeld om te beslissen of je wel of geen specialistische hulp inschakelt.

Wie kan deze tool gebruiken?

Het viervensters-model kan worden gebruikt door sociaal werkers in wijkteams en door ondersteuners, zoals gedragswetenschappers. 

Meer informatie

Training en scholing

VanMontfoort biedt trainingen en opleidingen in het gebruik van de viervensters bij:

Was deze informatie nuttig?