Opvoeding

Do's en don'ts stellen van grenzen: stappenplan en schema

Deze tool helpt ouders en opvoeders om op effectieve wijze grenzen te stellen aan het gedrag van hun kind. De tool bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Do’s en don'ts: wat moet je wel en juist niet doen wanneer je een grens stelt?
  • Stappenplan met drie stappen die belangrijk zijn bij het stellen van grenzen
  • Een invulschema voor het bedenken van passende consequenties wanneer het kind de gestelde grens overschrijdt
  • Enkele voorbeelden van maatregelen (consequenties) die ouders kunnen treffen.

Let op: besteed aandacht aan het belonen van gewenst gedrag voor je aan de slag gaat met deze tool.

Download do's & don'ts Download toelichting

Download de do's & don'ts voor het stellen van grenzen en de toelichting met het stappenplan en de consequenties (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Door grenzen te stellen leren opvoeders hun kind welk gedrag zij wel en niet accepteren. Ouders laten zien dat zij de regie hebben in huis en dit biedt veiligheid voor het kind. Wanneer ouders op een effectieve manier een grens stellen, heeft dit tevens een preventieve werking doordat het kind leert om te gaan met grenzen. Het kind zal de volgende keer sneller kiezen voor gewenst gedrag.

Het stellen van grenzen werkt alleen in een positief opvoedingsklimaat. Daarom is het belanrijk om eerst te investeren in het aanmoedigen van het kind, voordat ouders meer systematisch grenzen gaan stellen.  Deze tips helpen ouders op effectieve wijze grenzen te stellen.

Wie kan deze tool gebruiken?

Als jeugdprofessional kun je deze tool gebruiken bij het begeleiden van ouders en opvoeders.

Meer informatie

Training en scholing

Kijk voor informatie over trainingen voor wijkteamprofessionals op de website van PI Research of mail naar info@piresearch.nl.

Meer lezen

  • Albrecht, G., Leeuwen, E. van, & Tjaden, J. (2010). 'PMTO handleiding voor therapeuten (versie 4.0).' Duivendrecht: PI Research.
  • Breg, A.C, Baat, M. M. J. de, Lange, M.I. de & Albrecht, G. (2016). 'Landelijke pleegzorgmethodiek.' PI Research & Nederlands Jeugdinstituut (in ontwikkeling).
  • Theunissen, A. & Haspels M.J.G. (2007). '3X Groei. De oudertraining. Handleiding voor ouderbegeleiding.' Amsterdam: PI Research. 

Was deze informatie nuttig?