Opvoeding

Gedragsoefening: leren van vaardigheden: stappenplan

Met de Gedragsoefening train je een kind, jongere of opvoeder in het ontwikkelen van een vaardigheid. Je verzamelt informatie en speelt samen een situatie na waarover de opvoeder of jeugdige niet tevreden is. Door te ‘oefenen’ met constructiever gedrag, en dit gedrag te benoemen, werk je samen aan het ontwikkelen van een bepaalde vaardigheid.

Download stappenplan

Download het stappenplan voor de Gedragsoefening (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Je kunt de Gedragsoefening inzetten om een gedragsverandering te stimuleren bij jeugdigen of opvoeders. De Gedragsoefening is een effectieve manier voor het ontwikkelen van sociale en cognitieve vaardigheden. Je oefent in een veilige situatie. Hierdoor wordt de kans op het toepassen van de nieuwe vaardigheid in de praktijk vergroot.

Wie kan deze tool gebruiken?

Als jeugdprofessional kun je de Gedragsoefening inzetten bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Meer informatie

Training en scholing

Kijk voor meer informatie over trainingen op de website van PI Research of mail naar info@piresearch.nl.

Meer lezen

  • Albrecht, G., & Spanjaard, H. (2011). 'Training cognitieve en sociale vaardigheden als taakstraf voor minderjarigen. Handleiding voor trainers.', Duivendrecht: PI Research.
  • Haspels, M.J.G., Geeraets, M.H.W., Albrecht, G., (2016). 'Competentiegericht werken met gezinnen vanuit een sociaal wijkteam.', Duivendrecht: PI Research. In voorbereiding.

Was deze informatie nuttig?