Opvoeding

Gedragsverandering: positieve interactie

De gesprekstechniek ‘inzoomen op positieve interactie’ stelt niet de problemen binnen het gezin, maar positieve gebeurtenissen centraal. Door samen met het gezin ‘in te zoomen’ op situaties die zij als positief hebben ervaren, help je hen beter omgaan met problematische situaties. Dit inzoomen doe je door positieve gebeurtenissen in detail te bespreken. Zo maak je ouders, kinderen en jongeren bewust van effectieve vaardigheden en de invloed van gedrag.

Download de tool

Download de instructie en het format voor inzoomen (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Door in te zoomen op positieve interactie ondersteun je gezinsleden bij het werken aan concrete, aantoonbare en duurzame gedragsverbetering. De gebeurtenissen in het gezinsleven zijn daarbij het ‘werkmateriaal’. Doordat ouders, kinderen en jongeren op concreet niveau ontdekken dat er ook veel góed gaat in hun gezin, krijgen ze meer grip op hun leven. Ze ontdekken over welke vaardigheden en capaciteiten ze beschikken, en leren deze in te zetten. Door de toename van positieve interactie verminderen de problemen.

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze gesprekstechniek kan ingezet worden door professionals in een coachende rol die gestructureerd werken aan gedragsverandering bij gezinnen, ouders en jeugdigen. Je werkt bijvoorbeeld als gezinshulpverlener, therapeut of individueel begeleider van jongeren.

Meer informatie

Training en scholing

Kijk voor informatie over training, scholing en coaching op www.gezincentraal.nl of stuur een e-mail naar info@burobolt.nl.

Meer lezen

  • Bolt, A. & van der Zijden, Q. (2014). ‘1Gezin1Plan, Handboek voor de praktijk’, Amsterdam: SWP. Hst. 5, p. 129 – 186.

  • Bolt, A & van der Wekke, I. (2012). ‘Dit is mijn leven, vriend. Begeleiden van jongeren in de straatcultuur. Handboek voor professionals’, Hst 3, p. 59-68.

  • Bolt, A. (2007). ‘Het gezin centraal. Handboek voor ambulante hulpverleners’, Amsterdam: SWP. Hst. 5, p. 151-170.

Was deze informatie nuttig?