Opvoeding

Herkennen gevolgen en signalen KOPP: werkkaart

Naar schatting telt Nederland circa 400.000 ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblemen. Opgroeien in zo’n gezin kan ingrijpende gevolgen hebben. Het is belangrijk om kinderen en gezinnen met een verhoogd risico vroegtijdig op te sporen en gepaste interventies in te zetten. Deze werkkaart hoort bij de richtlijn KOPP/KOV (Kinderen van Ouders met Psychische en/of Verslavingsproblemen) en helpt je gevolgen en signalen te herkennen bij kinderen en jongeren. Op de werkkaart staan per leeftijdsfase de verschillende psychosociale problemen en ontwikkelingsproblemen.

Download werkkaart

Download de werkkaart 'KOPP/KOV: herkennen gevolgen en signalen voor jeugdigen' (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Je kunt deze tool inzetten als je vermoedt of weet dat ouders of opvoeders psychische problemen en/of verslavingsproblemen hebben.

Wie kan deze tool gebruiken?

Jeugdprofessionals in een wijkteam kunnen de werkkaart met gevolgen en signalen gebruiken. Voor een uitgebreide screening is het verstandig een gedragsdeskundige te raadplegen.

Meer informatie

Vervolgstappen

Signaleer je problemen bij kinderen of jongeren? Maak een inschatting van de aard en ernst van de KOPP/KOV-problematiek en inventariseer de mogelijkheden tot verandering en/of benodigde hulp. Dit kun je doen aan de hand van de SIK-lijst (Screening en Interventie Keuzelijst), die je vindt als bijlage in de richtlijn KOPP/KOV.

Meer over KOPP/KOV

In de richtlijn KOPP/KOV (Kinderen van Ouders met Psychische en/of Verslavingsproblemen) lees je aanbevelingen voor de praktijk op basis van de meest recente praktijkkennis, wetenschappelijke kennis en cliëntvoorkeuren. Bekijk ook de andere 13 richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Was deze informatie nuttig?