Opvoeding

Instructies geven aan je kind: hand-out

Deze tool helpt ouders en opvoeders bij het geven van effectieve instructies aan hun kind. Je stelt samen met de opvoeders een aantal regels op waarvan zij willen dat het kind ze opvolgt. Vervolgens bespreek je met behulp van de hand-out wat belangrijk is bij het geven van een instructie. Opvoeders gaan aan de slag met het geven van instructies en houden hun ervaringen bij in een schema. Ook letten ze op hoe ze hun kind prijzen als het de instructie opvolgt.

Download hand-out

Download de hand-out voor het geven van instructies (PDF) en de toelichting bij de hand-out (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Instructies opvolgen is voor een kind een belangrijke vaardigheid die hem helpt zich goed te ontwikkelen, thuis en op school. Kinderen die moeite hebben om instructies op te volgen, lopen een grotere kans om ook andere vormen van ongewenst gedrag te ontwikkelen.

Het geven van een directe instructie door ouders of opvoeders vormt een eerste stap in het uitlokken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Dit heeft dus een positieve, preventieve werking. Wanneer het de opvoeder lukt het kind een duidelijke instructie te geven, is de kans groter dat het kind luistert en de instructie opvolgt. Deze tool helpt opvoeders daarbij.

Wie kan deze tool gebruiken?

Als jeugdprofessional zet je deze tool in bij de begeleiding van ouders en opvoeders.

Meer informatie

Prijzen en belonen

Bekijk ook de tool voor het prijzen en belonen van gewenst gedrag bij kinderen.

Training en scholing

Kijk voor informatie over trainingen voor wijkteamprofessionals op de website van PI Research of mail naar info@piresearch.nl.

Meer lezen

  • Albrecht, G., Leeuwen, E. van, & Tjaden, J. (2010). 'PMTO handleiding voor therapeuten (versie 4.0).' Duivendrecht: PI Research.
  • Breg, A.C, Baat, M. M. J. de, Lange, M.I. de & Albrecht, G. (2016). 'Landelijke pleegzorgmethodiek.' PI Research & Nederlands Jeugdinstituut (in ontwikkeling).
  • Theunissen, A. & Haspels M.J.G. (2007). '3X Groei. De oudertraining. Handleiding voor ouderbegeleiding.' Amsterdam: PI Research. 

Was deze informatie nuttig?