Opvoeding

Opvoedinformatie op Opvoeden.nl: tips

Op de website Opvoeden.nl staan tips over allerlei onderwerpen op het gebied van opvoeden, opgroeien en gezondheid. De website is bedoeld voor (aanstaande) ouders van kinderen in alle leeftijdsfasen. De informatie op Opvoeden.nl is inhoudelijk getoetst door landelijke kennis- en themainstituten, praktijkprofessionals en ouders. De onafhankelijkheid en betrouwbaarheid wordt geborgd met een keurmerk.  

Waar zet je deze tool voor in?

Als ouders vragen hebben over opvoeden, opgroeien of gezondheid, kun je ze als hulpverlener doorverwijzen naar Opvoeden.nl. Ze vinden daar gemakkelijk en snel informatie over thema’s als zwangerschap, ouderschap en de verschillende leeftijdsfasen van hun kind. De website gebruikt locatiebepaling om ouders door te verwijzen naar het (sociale) wijkteam in de buurt of een andere organisatie in de gemeente.

Als professional kun je de adviezen op de site ook gebruiken in gesprekken met ouders of voor het toetsen van je eigen kennis.

Wie kan deze tool gebruiken?

Opvoeden.nl richt zich primair op ouders en opvoeders, maar is ook interessant voor professionals.

Meer informatie

De website is gemaakt door Opvoedinformatie Nederland, die onder de vlag van het Nederlands Jeugdinstituut opereert. Heb je vragen of opmerkingen over de site? Vul het tipformulier in.

Was deze informatie nuttig?