Opvoeding

Opvoedingsbelasting kort (OBVL-K): vragenlijst

De Opvoedingsbelastingvragenlijst-Kort (OBVL-K) is een korte vragenlijst met 10 vragen over stress die ouders en opvoeders kunnen ervaren bij het opvoeden. Met de scores op de OBVL krijg je samen met opvoeders zicht op de ervaren opvoedingsbelasting. Ouders vullen de OBVL in op papier of via een website.

Waar zet je deze tool voor in?

Je kunt de OBVL-K gebruiken voor het screenen van opvoedingsbelasting, voor diagnostische doeleinden, of voor het monitoren van effecten van hulp. Bij monitoring neem je de vragenlijst op meerdere momenten af. Jeugdprofessionals kunnen de OBVL-K bijvoorbeeld inzetten tijdens een huisbezoek of in een crisissituatie. Met de scores op de OBVL-K krijg je samen met opvoeders zicht op het soort en de ernst van de opvoedingsbelasting. Op basis daarvan bepaal je vervolgstappen.

De OBVL-K is een kort screeningsinstrument. Bij hoge scores kan je ervoor kiezen om de volledige OBVL af te nemen. Deze geeft een specifieker beeld van de verschillende stressgebieden.

Wie kan deze tool gebruiken?

Jeugdprofessionals en andere eerstelijnsprofessionals kunnen de OBVL-K gebruiken wanneer zij samen met ouders of opvoeders de opvoedingsbelasting in kaart willen brengen.

Meer informatie

Digitaal afnemen

Wil je de OBVL-K digitaal afnemen en resultaten automatisch in een overzichtelijk profiel opvragen? Kijk op www.bergop.info.

Andere vragenlijsten

Je kunt de OBVL-K gebruiken in combinatie met een aantal andere vragenlijsten zoals een gedragsvragenlijst (SDQ) of een vragenlijst over gezinsfunctioneren (VGFO). Deze combinatie van vragenlijsten kan waardevol zijn als je een gezin wilt doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp.

Meer over vragenlijsten

Was deze informatie nuttig?