Opvoeding

Prijzen en belonen van gewenst gedrag: hand-out

In deze hand-out worden twee verschillende manieren beschreven om gewenst gedrag aan te moedigen: prijzen en belonen. Er wordt toegelicht waarom aanmoedigen van gewenst gedrag zo belangrijk is en wat effectieve kenmerken zijn. Tevens worden voorbeelden gegeven van goede manieren om te prijzen en te belonen.

Download hand-out

Download de tips voor het prijzen en belonen van gewenst gedrag (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Door voldoende aandacht te geven aan wat goed gaat, zorgen ouders voor een positief en veilig klimaat in huis. Hierdoor leren kinderen sneller en makkelijker nieuwe dingen. Een kind dat veel wordt aangemoedigd krijgt steeds meer zelfvertrouwen en voelt zich veilig. Het aanmoedigen van positief gedrag heeft tevens een belangrijke preventieve werking. Als het positieve gedrag toeneemt dankzij de aanmoedigingen, neemt de kans op probleemgedrag en escalaties af.  

Wie kan deze tool gebruiken?

Jeugdprofessionals kunnen deze tool gebruiken bij de begeleiding van kinderen, jongeren en hun opvoeders .

Meer informatie

Training en scholing

Kijk voor informatie over trainingen voor wijkteamprofessionals op de website van PI Research of mail naar info@piresearch.nl.

Meer lezen

  • Albrecht, G., Leeuwen, E. van, & Tjaden, J. (2010). 'PMTO handleiding voor therapeuten (versie 4.0).' Duivendrecht: PI Research.

Was deze informatie nuttig?