Opvoeding

Probleem Oplossen: stappenplan

Met het stappenplan Probleem Oplossen stimuleer je een ouder of jeugdige om volgens een vast stramien na te denken over verschillende mogelijke oplossingen voor een probleem. Je brengt samen voor- en nadelen van de verschillende oplossingen in kaart. Op basis daarvan kiest de ouder of jeugdige voor die oplossing die hem het meeste aanspreekt. Vervolgens maak je samen een plan om de oplossing in praktijk te brengen.

Download stappenplan

Download het stappenplan voor de gesprekstechniek Probleem Oplossen (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Je kunt de gesprekstechniek Probleem Oplossen inzetten als een kind, jongere of ouder moeite heeft met het vinden van een oplossing voor een probleem. Je ondersteunt hem of haar met een stappenplan bij het maken van een weloverwogen beslissing. Dankzij de vaste werkwijze werk je ook aan het probleemoplossend vermogen van de ouder of jeugdige. Je vergroot daarmee de kans dat hij of zij de techniek voor het oplossen van problemen voortaan toepast in verschillende situaties.

Wie kan deze tool gebruiken?

Als jeugdprofessional kun je het stappenplan Probleem Oplossen inzetten bij kinderen vanaf circa 10-11 jaar oud, en bij volwassenen. Je kunt optioneel aan een kind of ouder vragen om iemand uit zijn netwerk uit te nodigen om mee te denken over oplossingen.

Meer informatie

Training en scholing

Kijk voor meer informatie over trainingen op de website van PI Research of mail info@piresearch.nl.

Meer lezen

  • Albrecht, G., & Spanjaard, H. (2011). ‘Training cognitieve en sociale vaardigheden als taakstraf voor minderjarigen. Handleiding voor trainers.’, Duivendrecht: PI Research.
  • Haspels, M.J.G., Geeraets, M.H.W., Albrecht, G., (2016). ‘Competentiegericht werken met gezinnen vanuit een sociaal wijkteam.’, Duivendrecht: PI Research. In voorbereiding.

Was deze informatie nuttig?