Opvoeding

Schema Ontwikkelingsaspecten & Omgevingsinteractie

Het schema Ontwikkelingsaspecten & Omgevingsinteractie geeft een overzicht van belangrijke aspecten in de de biologische, psychische en sociale ontwikkeling van een kind. In het schema staat per leeftijdsfase een selectie van onderwerpen die relevant zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind. De ontwikkeling van het kind wordt in het schema afgezet tegen de interactie met de omgeving: specifieke ontwikkelbehoeften, benodigde opvoedcapaciteit, impact op het gezin en andere omgevingsinvloeden. 

Download het volledige schema of download de schema's per leeftijdsfase (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Het schema Ontwikkelingsaspecten & Omgevingsinteractie is bedoeld als handvat voor jeugdprofessionals. Professionals kunnen aan de hand van het schema samen met opvoeders en jeugdigen bespreken wat er normaliter te verwachten valt in de ontwikkeling van een kind of jongere, en waar zij op kunnen anticiperen. Dit draagt bij aan normalisering en helpt om in gesprekken gericht terug te blikken en vooruit te kijken. Opvoeders, jongere en kind worden meer in hun kracht gezet en krijgen de regie in handen om bij te dragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling.

Wie kan deze tool gebruiken?

Het schema is te gebruiken door professionals die met opvoeders, jongeren en kinderen werken.

Meer informatie

Lees ook de toelichting bij het schema Ontwikkelingsaspecten & Omgevingsinteractie (PDF).

Was deze informatie nuttig?