Opvoeding

Vragenlijst gezinsfunctioneren volgens opvoeders (VGFO): vragenlijst

De Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders (VGFO) is een vragenlijst met 28 vragen over het functioneren van het gezin en de gezinsleden vanuit het perspectief van de ouders of opvoeders. Opvoeders vullen de VGFO in op papier of online via een website. Met deze vragenlijst krijg je zicht op:

  • de basiszorg in het gezin
  • de opvoeding
  • sociale contacten van het gezin
  • jeugdbeleving van de ouders/opvoeders
  • de partnerrelatie tussen ouders/opvoeders.

> Bekijk de VGFO vragenlijst

Bekijk de volgende bestanden voor meer informatie over de VGFO (PDF):

De VGFO is in meerdere talen beschikbaar, deze kunt u hier terugvinden.

Waar zet je deze tool voor in?

Je kunt de VGFO gebruiken voor het screenen van het gezinsfunctioneren, voor diagnostische doeleinden, of voor het monitoren van effecten van hulp. Bij monitoring neem je de vragenlijst op meerdere momenten af. Jeugdprofessionals kunnen de VGFO bijvoorbeeld inzetten tijdens een huisbezoek of in een crisissituatie. Met de scores op de VGFO krijg je samen met opvoeders zicht op de stabiliteit binnen het gezin en de relatie tussen gezinsleden. Je krijg meer inzicht in de gezinssituatie. Op basis daarvan bepaal je vervolgstappen.

Wie kan deze tool gebruiken?

Jeugdprofessionals kunnen de VGFO gebruiken wanneer zij samen met ouders of opvoeders meer willen weten over het functioneren van het gezin en de gezinsleden. Je kunt de VGFO laten invullen door opvoeders van jeugdigen tussen de 0 en 18 jaar oud.

Meer informatie

Digitaal afnemen

Wil je de VGFO digitaal afnemen en resultaten automatisch in een overzichtelijk profiel opvragen? Kijk op www.bergop.info.

Andere vragenlijsten

Je kunt de VGFO combineren met een aantal andere vragenlijsten zoals een gedragsvragenlijst (SDQ) of een vragenlijst naar opvoedingsbelasting (OBVL). Deze combinatie van vragenlijsten kan waardevol zijn als je een gezin wilt doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp.

Meer over vragenlijsten

Was deze informatie nuttig?