Opvoeding

VSOG: vragenlijst opvoedgedrag ouders en opvoeders

De Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) is een vragenlijst met 25 vragen die gaan over de manier waarop ouders en opvoeders opvoeden. De vragen gaan in op onderwerpen als belonen, straffen, het aanleren van regels en positieve betrokkenheid van ouders. Opvoeders vullen de VSOG in op papier of via een website. 

Download vragenlijst

Via de link hierboven download je de VSOG vragenlijst (PDF). Download ook:

De VSOG is in meerdere talen beschikbaar.

Waar zet je deze tool voor in?

Je kunt de VSOG gebruiken voor het screenen van opvoedgedrag, voor diagnostische doeleinden, of voor het monitoren van effecten van hulp. Bij monitoring neem je de vragenlijst op meerdere momenten af. Jeugdprofessionals kunnen de VSOG bijvoorbeeld inzetten tijdens een huisbezoek of in een crisissituatie. Met de scores op de VSOG krijg je samen met opvoeders zicht op de aandachtspunten en sterke kanten binnen de opvoeding. Deze informatie biedt aanknopingspunten voor het beslissen over hulp aan het gezin en het bepalen van de vervolgstappen.

Wie kan deze tool gebruiken?

Jeugdprofessionals kunnen de VSOG gebruiken wanneer zij meer zicht willen krijgen op (aandachtspunten binnen) het opvoedgedrag van ouders of opvoeders. Je kunt de vragenlijst laten invullen door opvoeders van jeugdigen tussen de 4 en 18 jaar oud.

Meer informatie

Digitaal afnemen

Wil je de VGFO digitaal afnemen en resultaten automatisch in een overzichtelijk profiel opvragen? Kijk op www.bergop.info.

Andere vragenlijsten

Je kunt de VGFO combineren met een aantal andere vragenlijsten zoals een gedragsvragenlijst (SDQ) of een vragenlijst naar opvoedingsbelasting (OBVL). Deze combinatie van vragenlijsten kan waardevol zijn als je een gezin professionele ondersteuning wilt bieden of wilt doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp.

Meer over vragenlijsten

Was deze informatie nuttig?