Opvoeding

Werken met de schaalvraag: tips

Dit hulpmiddel geeft uitleg over het inzetten van schaalvragen in gesprekken met opvoeders, kinderen of jongeren. Je kunt schaalvragen gebruiken om op een oplossingsgerichte manier met cliënten te praten over uiteenlopende onderwerpen. De opvoeder of jeugdige geeft op een schaal van 0 tot 10 aan met welk cijfer hij de bestaande situatie waardeert. Dit cijfer is het uitgangspunt voor een gesprek.

Download de tool

Download hulpmiddel bij het werken met schaalvragen (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Met behulp van schaalvragen maak je opvoeders of jeugdigen bewust van al geboekte vooruitgang en bekijk je wat er nodig is voor een volgende stap richting de gewenste situatie.  Schaalvragen zijn op ieder moment van het hulpverleningsproces te gebruiken, voor verschillende aspecten van hulpverlening. Je kunt bijvoorbeeld vragen in hoeverre iemand zich veilig voelt, gemotiveerd is of bereid is aan verandering te werken.

Wie kan deze tool gebruiken?

Professionals in wijkteams kunnen schaalvragen inzetten in gesprekken met kinderen, jongeren en ouders. Schaalvragen zijn ook bruikbaar bij het bespreken van casuïstiek met collega’s.

Meer informatie

Training en scholing

Het inzetten van schaalvragen komt aan bod in de training 'Samenwerken aan veiligheid' voor sociale wijkteams van VanMontfoort. VanMontfoort verzorgt ook een modulaire opleiding voor jeugdbeschermers. Bekijk het trainingsaanbod.

Meer lezen

Schaalvragen zijn afkomstig uit de oplossingsgerichte benadering. Lees meer hierover in: Bannink, F. (2009). ‘Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Tweede herziene druk.’ Amsterdam: Pearson.

Over het gebruik van schaalvragen in gesprekken over de veiligheid van gezinsleden: Turnell, A. & Edwards, S. (2009). ‘Veilig opgroeien. De oplossingsgerichte aanpak. Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming’. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Was deze informatie nuttig?