Opvoeding

Werkkaart gezinnen met meervoudige en complexe problemen

In de samenwerking met gezinnen met meervoudige en complexe problemen is het van belang dat er een vaste hulpverlener is die de hulp coördineert en het opstellen van een plan ondersteunt. Er komt een gezamenlijk plan voor de gezinsleden, gemaakt door de gezinsleden, samen met betrokkenen uit het sociale netwerk van het gezin en betrokken hulpverleners en instanties. Aan de hand van de werkkaart kun je komen tot een plan dat bestaat uit een aantal concrete doelen.

Werkkaart gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Via de link hierboven download je de werkkaart.

Waar zet je deze tool voor in?

Wat heeft een jeugdige nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen? En wat heeft een ouder nodig om zijn kind hierin te ondersteunen? Je kunt deze tool inzetten als je twijfels hebt over de kwaliteit van ouderschap en opvoeding in een gezin met meervoudige en complexe problemen. Ook helpen de 14 condities je wanneer je een gezin wilt uitleggen waarom bepaalde maatregelen van kracht zijn, waarom bepaalde hulp van belang is en waar de krachten van het gezin liggen.

Wie kan deze tool gebruiken?

De professionals in wijkteams bij gezinnen waar sprake is van meervoudige en complexe problemen. Dit betreft een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen. De betrokken hulpverleners vinden dat het gezin weerbarstig is voor hulp.

Meer informatie

Lees meer over gezinnen met meervoudige en complexe problemen in de Richtlijn Multiprobleemgezinnen.

Was deze informatie nuttig?