Over dit initiatief

In de jeugdzorg, jeugd-ggz en zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld, opgebouwd en verzameld. Kennis over wat werkt in de hulp aan jeugdigen, opvoeders en gezinnen én kennis over de hulpmiddelen die daarbij bruikbaar zijn. Door deze kennis centraal beschikbaar te stellen, wordt voorkomen dat wijkteams in iedere afzonderlijke gemeente ‘het wiel moeten uitvinden’.

Het Nederlands Jeugdinstituut nam eind 2014 het initiatief tot deze website voor jeugdprofessionals in wijkteams. De website heeft de naam 'Wijkteams werken met jeugd' in aansluiting op de website www.wijkteamswerken.nl, eerder gestart door Movisie. Uitgangspunt is dat het samen in dialoog beslissen over wat nodig is, het zorgdragen voor veiligheid en het bieden van hulp aan kinderen, opvoeders en gezinnen, specifieke vakkennis en vaardigheden vergt. Deze website biedt een praktisch overzicht met relevante vakinhoud. Jeugdprofessionals kunnen de tools op deze site kosteloos downloaden en gebruiken. Bij iedere tool staan bronnen en links naar meer informatie.

Op deze website zijn de kennis en hulpmiddelen van zes kennisinstituten gebundeld. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt voor deze toolbox samen met collega-instituut MovisieKenniscentrum Kinder- en JeugdpsychiatrieLandelijk Kenniscentrum LVB en de advies- en onderzoeksbureaus VanMontfoort en PI Research.

De website wordt regelmatig gevuld met nieuwe tools en blijft daardoor continu in ontwikkeling.