Over het gebruik van tools

Op deze website staan hulpmiddelen voor professionals in wijkteams. Deze tools zijn vrij te gebruiken en zijn gericht op het werken met kinderen, jongeren en opvoeders. Ze geven professionals in wijkteams handvatten voor het bespreekbaar maken van bepaalde aspecten van opgroeien en opvoeden, het in kaart brengen en beoordelen van situaties en het bewerkstelligen van veranderingen.

De tools op deze website vereisen professioneel gebruik en zijn niet door iedereen te gebruiken. Bovendien geven deze tools slechts handvatten voor wat te doen. Het is belangrijk dat je als professional weet hoe de tools in te zetten: binnen welke context, bij welk specifiek gezin en op welke manier. Dat wil zeggen dat je de tools doordacht gebruikt en niet klakkeloos de stappen volgt. Professionals bepalen zelf voor elke situatie of en hoe een specifieke tool bruikbaar is. We adviseren gebruikers om voorafgaand aan het gebruik goed te overdenken met welk doel je de tool inzet, en om de precieze inzet eerst te bespreken of oefenen met collega’s.

Disclaimer

De informatie op deze website is afkomstig van het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Rutgers, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB, Stichting Opvoeden.nl, VanMontfoort, Praktikon en PI Research.

Gebruik en aansprakelijkheid

We dragen zorg voor de juistheid en actualiteit van de informatie op deze site. Onjuistheden of onvolledigheden kunnen echter niet worden uitgesloten. Gebruik van de verstrekte informatie is altijd voor risico van de gebruiker. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de op deze website verstrekte informatie of van links naar bronnen van derden. Als gebruiker draag je verantwoordelijkheid voor verificatie van de juistheid van informatie voor toepassing.

Eigendomsrechten

Het bekijken, downloaden en printen van de inhoud van deze website voor eigen gebruik is toegestaan. De inhoud van de website mag op geen enkele wijze worden veranderd of aangepast. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website zelfstandig uit te geven, anders dan met schriftelijke toestemming van het Nederlands Jeugdinstituut en partnerorganisaties Wijkteams werken met jeugd. Niet-commerciële verspreiding is toegestaan onder vermelding van de bron.

Gebruik persoonsgegevens

Wij verstrekken gegevens nooit aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij wij hiertoe genoodzaakt zijn op grond van een wettelijke bepaling.